NASZ ZESPÓŁ

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

Radca prawny

E-mail: wedrychowska@wkgi.pl
Telefon: 508 01 94 96


Aleksandra Wędrychowska-Karpińska posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów, praw autorskich, tajemnic handlowych, patentów i nieuczciwej konkurencji. Aleksandra jest doświadczonym procesualistą, reprezentuje klientów w licznych sporach sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz praw konsumenckich.

Do jej osiągnięć należy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność tzw. roszczenia informacyjnego od dostawców usług internetowych.

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

 • była pełnomocnikiem w postępowaniu zakończonym orzeczeniem potwierdzającym niewdrożenie przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie nakazów nałożonych na dostawców usług internetowych w związku z postępowaniem o naruszenie praw do znaku towarowego,
 • wygrała przed Sądem Najwyższym słynną sprawę dotyczącą ochrony autorskoprawnej kształtu produktu,
 • ma doświadczenie w prezentacji złożonych zasad prawa własności intelektualnej niewyspecjalizowanym w tej dziedzinie sądom powszechnym,
 • reprezentuje klientów w najbardziej skomplikowanych postępowaniach w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i zasad uczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • doradza w sprawach skutecznej strategii egzekwowania praw własności intelektualnej, w tym uzyskiwnia zabezpieczenia roszczeń,
 • ma na swoim koncie liczne sukcesy w reprezentacji klientów z różnych sektorów: farmacji, chemii gospodarczej, artykułów konsumpcyjnych, odzieży, żywności, e-commerce, usług finansowych i budownictwa.

W 2020 r. otrzymała indywidualną rekomendację w międzynarodowym rankingu WTR 1000 opracowanym przez World Trademark Review w kategorii enforcement and litigation. Od wielu lat regularnie wyróżniana w rankingu Chambers & Partners i Legal 500 w zakresie prawa własności intelektualnej, a w 2019 – Life Sciences.

Maria Gutowska-Ibbs

Adwokat

E-mail: gutowska@wkgi.pl
Telefon: 605 23 13 11


Adwokat z prawie 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych i mediacji (certyfikowany mediator sądowy). Jest znana jako skuteczny pełnomocnik w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz Life Sciences, w tym zakończonych przełomowymi rozstrzygnięciami Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Maria Gutowska-Ibbs

 • dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw spornych, opracowuje skuteczne strategie ochrony własności intelektualnej w fazie przedprocesowej i w procesie,
 • reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi w sporach dotyczących, praw własności intelektualnej i prawa medycznego oraz niewykonywania lub rozwiązania umów,
 • reprezentuje lekarzy, instytucje opieki zdrowotnej oraz ubezpieczycieli w sprawach dotyczących błędów medycznych, nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach związanych z prowadzeniem placówek medycznych i finansowaniem usług medycznych,
 • doradza podmiotom z sektora medycznego i farmaceutycznego w sprawach związanych z rejestracją, znakowaniem i reklamą wyrobów medycznych, produktów leczniczych, suplementów diety, żywności oraz badań klinicznych,
 • zapewnia bieżącą pomoc prawną podmiotom świadczącym usługi medyczne,
 • negocjuje i doradza w zawieraniu różnego rodzaju umów handlowych, w tym agencyjnych, dystrybucyjnych, regulaminów sprzedaży oraz ugód,
 • jest ceniona przez klientów za strategiczne myślenie, konsekwencje działania i łatwość komunikacji,
 • przygotowuje pracę doktorską na temat badań klinicznych i stosowania produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi.

W rankingu The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2019 Maria otrzymała indywidualną rekomendację w kategorii Healthcare and Life Sciences.

Często występuje jako prelegentka na konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu własności intelektualnej oraz Life Sciences.

Jest również wykładowcą w zakresie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej.