AKTUALNOŚCI

27.05

2020

Udział w spotkaniu „Badania Kliniczne – perspektywa zmian i obecna sytuacja"

Na zaproszenie Medical Pro Events adw. Maria Gutowska-Ibbs weźmie udział w spotkaniu na temat „Badania Kliniczne – perspektywa zmian i obecna sytuacja”, na którym przedstawi kwestię świadomej zgody na udział w badaniach klinicznych oraz kierunki zmian regulacyjnych w badaniach klinicznych.

14.05

2020

Aleksandra Wędrychowska – Karpińska na kolejnym, ponownie wirtualnym spotkaniu meet(IP)ings

Aleksandra Wędrychowska – Karpińska na kolejnym, ponownie wirtualnym spotkaniu meet(IP)ings zaprezentowała pytania, które pojawiają się w związku ze stosowaniem rygorów postępowania w sprawach gospodarczych w sporach IP. Czy świadkowie będą jeszcze pojawiać się w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej? W dotychczasowej praktyce sądowej, często odwoływano się do zeznań świadków w ustaleniach faktycznych. Czy teraz to się zmienia? Czy korzystnie wpłynie na postępowanie dowodowe? Czy efektywne jest słuchanie świadków po przeprowadzeniu innych dowodów? Jak przekonać sąd do wyboru innej kolejności przeprowadzania dowodu z zeznań świadków?

Bardzo cieszymy się, że meet(IP)ings zainicjowane przez poznańskich prawników jesienią 2019 roku przyciągają z każdym miesiącem więcej uczestników i stały się regularnym miejscem spotkań.

30.03

2020

Aleksandra Wędrychowska – Karpińska została wyróżniona przez ranking Chambers and Partners Europe 2020 w kategorii Intellectual Property (Band 4)

Reprezentuje klientów w szerokim spektrum spraw związanych z ochroną znaków towarowych, w tym w postępowaniach sądowych. Klienci podkreślają jej znajomość zarówno postępowania spornego, jak i aspektów handlowych, przy czym jeden z nich nazwał ją „doświadczonym procesualistą o dogłębnej znajomości naszych potrzeb biznesowych”.

chambers.com/lawyer/aleksandra-wedrychowska-karpinska-europe

15.03

2020

Aleksandra Wędrychowska – Karpińska – została wyróżniona przez ranking WTR 2000 w kategorii enforcement and litigation:

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska to doświadczona specjalistka z zakresu znaków towarowych, posiadająca ogromną wiedzę także w dziedzinie praw autorskich, nieuczciwej konkurencji i prawa konsumenckiego: „Aleksandra jest elastyczna i rzeczowa, a sporządzane przez nią pisma są bez zarzutu. Jest osobą zaangażowaną, na której można polegać – zdecydowanie warto ją obserwować.”

Źródło: www.worldtrademarkreview.com/wtr1000/individuals/aleksandra-wedrychowska-karpinska

05.03

2020

Maria Gutowska-Ibbs arbitrem na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Adw. Maria Gutowska-Ibbs została ekspert ds. rozwiązywanie sporów dotyczących własności intelektualnej w ramach projektu IP Friendly na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Głównym założeniem projektu IP Friendly jest umożliwienie wystawcom szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji spornych, bez angażowania się w długotrwałe procesy sądowe. Poszkodowany zyskuje możliwość złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu, do którego dochodzi jeszcze w trakcie wydarzenia targowego. Dokonuje go niezależny i bezstronny arbiter, będący ekspertem z zakresu prawa własności intelektualnej.

Więcej informacji o projekcie: www.mtp.pl/pl/o-nas/ip-friendly/

06.02

2020

Maria Gutowska-Ibbs prelegentem w MEDICAL PRO EVENTS

W dniu 6 lutego 2020 r. adw. Maria Gutowska-Ibbs wygłosiła wykład pt. „Badania kliniczne – podsumowanie oraz perspektywa zmian” dla pracowników firm farmaceutycznych w MEDICAL PRO EVENTS w Warszawie.

14.01

2020

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska arbitrem na Międzynarodowych Targach Poznańskich

R.pr. Aleksandra Wędrychowska-Karpińska została ekspert ds. rozwiązywanie sporów dotyczących własności intelektualnej w ramach projektu IP Friendly na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Głównym założeniem projektu IP Friendly jest umożliwienie wystawcom szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji spornych, bez angażowania się w długotrwałe procesy sądowe. Poszkodowany zyskuje możliwość złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu, do którego dochodzi jeszcze w trakcie wydarzenia targowego. Dokonuje go niezależny i bezstronny arbiter, będący ekspertem z zakresu prawa własności intelektualnej.

Panią Mecenas Aleksandrę Wędrychowską-Karpińską będzie można spotkać na Targach Budownictwa i Architektury BUDMA.

21.11

2019

Joanna Borek prelegentem Poznań meet(IP)ings

Na spotkaniu w dniu 21.11.2019 r. apl. radc. Joanna Borek wygłosiła wykład pt. „Zabezpieczenie dowodów w prawie własności przemysłowej, Joanna Borek, aplikant radcowski w Kancelarii WKGI”. Poznań meet(IP)ings to cykl spotkań praktyków poznańskiego środowiska prawników IP, które odbywają się w co dru­gi czwar­tek każ­de­go mie­siąca.

Więcej informacji: www.wsb.pl/poznan/aktualnosci/poznan-meetipings

14.11

2019

Adwokat Maria Gutowska-Ibbs prelegentem Poznań meet(IP)ings

Na spotkaniu w dniu 14.11.2019 r. adw. Maria Gutowska-Ibbs wygłosiła wykład pt. „Wnio­sek o udzie­le­nie za­bez­pie­cze­nia w spra­wach do­ty­czą­cych pra­wa wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej”. Poznań meet(IP)ings to cykl spotkań praktyków poznańskiego środowiska prawników IP, które odbywają się w co dru­gi czwar­tek każ­de­go mie­siąca.

Więcej informacji: www.linkedin.com/pulse/meetiping-1-za-nami-bartosz-j%25C3%25B3%25C5%25BAwiak

19.09

2019

Maria Gutowska-Ibbs prelegentem w MEDICAL PRO EVENTS

W dniu 19 września 2019 r. adw. Maria Gutowska-Ibbs wygłosiła wykład pt. „Badania kliniczne – podsumowanie oraz perspektywa zmian” dla pracowników firm farmaceutycznych w MEDICAL PRO EVENTS w Warszawie.

01.09

2019

Otwarcie kancelarii WKGI Wędrychowska-Karpińska, Gutowska-Ibbs

We wrześniu otwarta została w Poznaniu kancelaria WKGI Wędrychowska-Karpińska, Gutowska-Ibbs.

To butik prawa własności intelektualnej, założony po odejściu z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr przez jej byłe prawniczki.

RynekPrawniczy.pl